English version     Polska wersja

On August 31, 2018, the merger plan of Chemar Service Sp. z o.o. with Chemar Rurociągi Sp. z o.o.

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20