English version     Polska wersja

Mirosław Wiesław Malinowski
President of the Management Board
Strategy and Development Director

Tel.: +48/041/367 57 91
Fax: +48/041/367 58 20
E-mail: m.malinowski@chemar-piping.pl

Zbigniew Michał Gulan
Member of the Management Board
Production and Sales Director

Tel.: +48/041/367 57 80
Fax: +48/041/367 58 20
E-mail: zbigniew.gulan@chemar-piping.pl

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20