English version     Polska wersja

Mirosław Wiesław Malinowski
President of the Management Board
Strategy and Development Director

Tel.: +48/041/367 57 91
E-mail: m.malinowski@chemar-piping.pl

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00