English version     Polska wersja
Name of the Company:Chemar Rurociągi Spółka z o. o
Address:Olszewskiego Street 6, 25-663 Kielce, Polska
Telephone:+48/041/367 58 00
E-mail: office@chemar-piping.pl
Internet: www.chemar-piping.pl
 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108