English version     Polska wersja
Name of the Company:Chemar Rurociągi Spółka z o. o
Address:Olszewskiego Street 6, 25-953 Kielce, Polska
Telephone:+48/041/367 58 00
Fax.: +48/041/367 58 20
E-mail: office@chemar-piping.pl
Internet: www.chemar-piping.pl
 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20