English version     Polska wersja
Nazwa Spółki:Chemar Rurociągi Spółka z o. o
Adres:ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, Polska
Telefon:+48/041/367 58 00
Fax.: +48/041/367 58 20
E-mail: office@chemar-piping.pl
Internet: www.chemar-piping.pl
 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20