English version     Polska wersja

CHEMAR Rurociągi Spółka z o.o. posiada do upłynnienia materiały. Szczegółowy wykaz materiałów przeznaczonych do upłynnienia zamieszczamy w poniższym załączniku.

  * Rury do upłynnienia - pobierz (plik XLSX)

  * Rury do upłynnienia (skład chemiczny potwierdzony staloskopem) - pobierz (plik XLSX)

W razie zainteresowania poszczególnymi pozycjami, prosimy o kontakt w celu potwierdzenia ilości lub uzgodnienia ewentualnych warunków odbioru.


Dane kontaktowe:
Dział Zaopatrzenia
tel.: (041) 367 57 86
fax: (041) 367 58 20
email: dz@chemar-piping.pl

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20