English version     Polska wersja

Oferowane wyroby i usługi wykonywane są w dbałości o środowisko naturalne, z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Osiągamy to poprzez wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, spełniającego wymagania norm EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007).


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20