English version     Polska wersja

Nazwa Spółki: Chemar Rurociągi Spółka z o. o.
Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, Polska
Telefon: +48/041/367 58 00
Fax.: +48/041/367 58 20
REGON: 292449593
NIP: 9591500229

Rachunek bankowy
PKO BP SA Oddział I w Kielcach
Numer konta [PL]: 35 1020 2629 0000 9802 0150 6997
Numer konta [EUR]: PL 86 1020 2629 0000 9302 0150 7003

Data rozpoczęcia działalności: 28.11.2001 r.
Numer Rejestru Sądowego: KRS 0000066707.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 listopada 2001 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 28 listopada 2001 r., sygn. sprawy KI. X. Ns Rej. KRS/6991/1/628

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20