English version     Polska wersja

Sekretariat Zarządu
Tel.: +48 / 041 / 367 58 00
Fax: +48 / 041 / 367 58 20
E-mail: sekretariat@chemar-piping.pl

BIURA

Biuro Techniczno-Handlowe
Tel.: +48 / 041 / 367 57 97
Fax: +48 / 041 / 367 58 20
E-mail: office@chemar-piping.pl

Biuro Zarządzania Jakością
Tel.: +48 / 041 / 367 57 97
Fax: +48 / 041 / 367 58 20
E-mail: office@chemar-piping.pl

DZIAŁY

Dział Handlowy
Tel.: +48 / 041 / 367 57 78
Fax: +48 / 041 / 367 58 20
E-mail: trt@chemar-piping.pl

Dział Konstrukcyjny
Tel.: +48 / 041 / 367 57 90
Fax: +48 / 041 / 367 58 20

Dział Technologii i Spawalnictwa
Tel.: +48 / 041 / 367 57 94
Fax: +48 / 041 / 367 58 20

Dział Zaopatrzenia Materiałowego
Tel.: +48 / 041 / 367 57 86
Fax: +48 / 041 / 367 58 20
E-mail: dz@chemar-piping.pl

Dział Kontroli Jakości
Tel.: +48 / 041 / 367 51 15
Fax: +48 / 041 / 367 58 20
E-mail: nj@chemar-piping.pl

Dział Kadr, Płac i Szkoleń
Tel.: +48 / 041 / 367 58 24
Fax: +48 / 041 / 367 58 20
E-mail: praca@chemar-piping.pl

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20