English version     Polska wersja

Sekretariat Zarządu
Tel.: +48 / 041 / 367 58 00
Tel.: +48 603 156 836
E-mail: sekretariat@chemar-piping.pl

DZIAŁY

Biuro Handlowe
Tel.: +48 / 041 / 367 57 99
E-mail: office@chemar-piping.pl

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne
Tel.: +48 / 041 / 367 57 90

Biuro Technologii i Przygotowania Produkcji
Tel.: +48 / 041 / 367 57 94

Biuro Zakupów
Tel.: +48 / 041 / 367 57 86
E-mail: dz@chemar-piping.pl

Biuro Jakości
Tel.: +48 / 041 / 367 51 15
E-mail: nj@chemar-piping.pl

Dział HR
Tel.: +48 / 041 / 367 58 24
E-mail: praca@chemar-piping.pl

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00