English version     Polska wersja

Metoda penetracyjna należy do jednej z technik badań nieniszczących. Stosowana jest do wykrywania płaskich, wąskoszczelinowych nieciągłości powierzchniowych oraz nieszczelności złączy spawanych. Badaniom penetracyjnym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz niemetale.

Za pomocą metody penetracyjnej można badać zarówno półwyroby jaki i wyroby gotowe o różnym stopniu komplikacji kształtu (małe i duże).

W zależności od obserwacji badanie odbywa się w świetle białym (sztucznym lub naturalnym) lub ultrafioletowym. Rozwiązań dla metody PT jest bardzo wiele.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00