English version     Polska wersja

Komory śrutownicze

W komorze śrutowniczej mogą być czyszczone elementy, o maksymalnych wymiarach (L×B×H) 14×4×3,5 m dla klasy czystości do Sa3 wg ISO 8501-1.

Wyposażenie robocze komory umożliwia jednoczesną pracę dwóch operatorów i pozwala wymiennie używać do czyszczenia dwa rodzaje ścierniw: śrut stalowy lub elektrokorund.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20