English version     Polska wersja

Początek działalności w branży wyrobów rurociągowych przypada na rok 1964, w którym w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” został utworzony Wydział Rurociągów.

W ciągu kilku lat Chemar stał się głównym producentem i dostawcą rurociągów do większości Polskich Elektrowni i Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Petrochemicznych oraz Spalarni Odpadów.

W wyniku procesu restrukturyzacji Zakładów „Chemar” S.A., należących do Skarbu Państwa, 28.11.2001 roku powstał Zakład Rurociągów „Chemar” Sp. z o.o. przejmując od „Chemar” S.A. kadrę inżynieryjno – techniczną, załogę produkcyjną, wydzielone budynki, maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki trwałe i obrotowe.

Spółka jako samodzielny podmiot prawny rozpoczęła działalność na rynku.

We wrześniu 2008 roku Spółka zmieniła nazwę na Chemar Rurociągi Spółka z o. o.

Obecnie Chemar Rurociągi Sp. z o. o. jest jednym z największych w Polsce dostawców oferujących kompletne systemy rurociągowe dla odbiorców z Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Petrochemicznych oraz Spalarni Odpadów.

Rurociągi ciśnieniowe są wytwarzane w zgodności z normami PN-EN 13480, PN-EN 12952, przepisami dozorowymi UDT i TÜV lub  innymi specyfikacjami technicznymi.

Potwierdzenie przez Jednostkę Notyfikowaną spełnienia wymagań normy PN-EN 1090-1 w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych pozwalaj na rozszerzenie palety oferowanych wyrobów.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP według norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 zatwierdzony również na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2014/68/UE w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badań końcowych urządzeń ciśnieniowych i posiadane uznania technologii i uprawnienia personelu, nadane przez Jednostki Notyfikowane, gwarantują spełnienie technicznych i jakościowych wymagań Klientów.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108