English version     Polska wersja

Nazwa Spółki: Chemar Rurociągi Sp. z o. o.
Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, Polska
Telefon: +48 413 675 800
Telefon: +48 782 110 108
E-mail: sekretariat@chemar-piping.pl
REGON: 292449593
NIP: 9591500229

Rachunek bankowy
PKO BP SA Oddział I w Kielcach
Numer konta [PL]: 35 1020 2629 0000 9802 0150 6997
Numer konta [EUR]: PL 86 1020 2629 0000 9302 0150 7003 SWIFT: BPKOPLPW

Rachunek bankowy
Bank Millennium S.A.
Numer konta [PL]: 78 1160 2202 0000 0002 4537 4771
Numer konta [EUR]: PL 37 1160 2202 0000 0002 4537 5121 SWIFT: BIGBPLPW

Data rozpoczęcia działalności: 28.11.2001 r.
Numer Rejestru Sądowego: KRS 0000066707.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 listopada 2001 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 28 listopada 2001 r., sygn. sprawy KI. X. Ns Rej. KRS/6991/1/628

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108