English version     Polska wersja

Badania wizualne: są podstawową formą kontroli jakości połączeń spawanych. Polegają na obserwacji badanej powierzchni okiem nieuzbrojonym, przy użyciu przyrządów optycznych oraz urządzeń do zdalnej obserwacji, ich celem jest wykrywanie nieciągłości materiałowych na powierzchniach dostępnych i niedostępnych, na przykład pęknięcia i wżery korozyjne, w przypadku złączy spawanych ? podtopienia, wklęśnięcia, braki przetopu i inne Metoda ta jest stosowana w różnych etapach wykonania obiektów eksploatacyjnych, produkcji konstrukcji stalowych, rurociągach: przygotowanie elementów do spawania, kontrola złącza w trakcie spawania oraz gotowego złącza.

W celu prawidłowego wykonania badań wizualnych VT, należy spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest odpowiednie oświetlenie obiektu które musi wynosić nie mniej niż 500 lx. Równie istotna jest odległość i położenie badającego od powierzchni. Dystans musi wynosić mniej niż 60 cm, a kąt widzenia powinien przekraczać 3 0stopni. W przypadku badania spoin, oprócz samego miejsca kontroli, należy również poddać analizie obszar przyległy bezpośrednio do spoiny. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do miejsca kontroli, do badania można wykorzystać na przykład lustra inspekcyjne lub inne urządzenia optyczne.

Badania wizualne najczęściej przeprowadzane są w połączeniu z innymi metodami badań nieniszczących.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108