English version     Polska wersja

W oparciu o dane przekazane przez Klienta powstają poszczególne fazy projektu, w którym są uwzględnione wymagania spełniające zakładane parametry techniczne, obowiązujące przepisy, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a w szczególności Dyrektywy 97/23/WE.

Wszystkie wyroby są wykonywane w oparciu o warsztatową dokumentację konstrukcyjną opracowaną w Dziale Konstrukcyjnym i dokumentację technologiczną opracowaną w Dziale Technologii i Spawalnictwa.

Działy przygotowania produkcji dysponujące bankiem informacji technicznej i specjalistycznymi komputerowymi programami obliczeniowymi wspomagającymi prace projektowe stanowią gwarancję odpowiedniego poziomu technicznego przygotowania projektów oraz prognozowania dalszej żywotności rurociągów, ich elementów i zamocowań.

Przy realizacji kontraktów obejmujących kompleksową dostawę rurociągów od projektu poprzez prefabrykację i montaż zwieńczoną stemplem CE korzystamy również z usług biur projektowych.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108