English version     Polska wersja

Ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT) zaliczane do metod badań nieniszczących NDT, polegają wykorzystaniu podłużnych fal ultradźwiękowych i pomiarze czasu przejścia fali w obiekcie dające wynik jego grubości.

Metoda pozwala także na określenie grubości ścianek rur, rurociągów, zbiorników, płyt i blach, odlewów i innych wyrobów. Jest stosowana podczas procesów wytwarzania i eksploat-acji w przypadkach, w których możliwy jest jednostronny dostęp do badanego obiektu. Służą one również do określenia głębokości zalegania nieciągłości w badania ultradźwięko-wych oraz stanu w jakim znajduje się cała objętość kontrolowanego elementu Ultradźwiękowym pomiarom grubości podlegają obiekty wykonane z metali, tworzyw sztucz-nych, szkła, gumy, włókien szklanych, materiałów kompozytowych i innych.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108