English version     Polska wersja

W dniu 28 czerwca 2007 roku Chemar Rurociągi Sp. z o.o. utworzył spółkę zależną w celu rozszerzenia swojej działalności w zakresie usług montażowo-spawalniczych na obiektach przemysłowych.

Dalsze Inwestycje Chemar Service Sp. z o. o. umożliwiają ponadto realizację usług gięcia, spawania rurociągów, wykonawstwa zamocowań rurociągów, konstrukcji stalowych oraz usług w zakresie antykorozji.

Dane identyfikacyjne Spółki zależnej:

Nazwa Spółki:Chemar Service Sp. z o. o.
Adres:ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, Polska
Telefon:+48/041/367 53 90
Fax.:+48/041/367 53 93
REGON:260197863
NIP: 9591500229

Rachunki bankowe:

PKO BP SA Oddział I w Kielcach
Data rozpoczęcia działalności: 15.02.2008 r.
Numer Rejestru Sądowego: KRS 0000291848
 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20