English version     Polska wersja

W dniu 31 sierpnia 2018 został uzgodniony plan połączenia spółki Chemar Service Sp. z o.o. ze Spółką Chemar Rurociągi Sp. z o.o.

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00, fax (+ 48 41) 367 58 20