English version     Polska wersja

Chemar Rurociągi Sp. z o.o. chcąc sprostać wyzwaniom konkurencji i zmianom rynkowym oraz chcąc utrzymać pozycję lidera w branży stale buduje swoją przyszłość angażując się w oferowanie swoim Klientom innowacyjne rozwiązania poprzez opracowywanie nowych produktów i optymalizacje istniejących. Jednym z przykładów wdrożonej z sukcesem innowacji jest produkcja modułowych instalacji technologicznych w systemie skidowym (układy SKID).

Skidy (Moduły procesowe) wytwarzane przez Chemar Rurociągi Sp. z o.o. pozwalają nie tylko wydłużyć okres eksploatacji sprzętu, ale także obniżyć nakłady robocizny koniecznej do jego utrzymania. Modułowy skid procesowy jest systemem technologicznym umieszczonym w ramie pozwalającej na łatwy transport na obiekt do Klienta. W skład kompletnej instalacji technologicznej skida wchodzą między innymi pompy, zawory, oprzyrządowanie, orurowanie, panele sterowania. Montaż wszystkich komponentów jedną całość czyni nas kompleksowym dostawcą wykonanych pod zamówienie zintegrowanych pakietów skidowych. Skidy procesowe produkowane są w oparciu o indywidualne rozwiązania i dostosowane do potrzeb Klienta zachowując przy tym jednocześnie wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Podstawowe materiały stosowane przez Chemar Rurociągi Sp. z o.o. w produkcji skidów to: stale węglowe, nisko i wysokostopowe oraz nierdzewne. Posiadamy oddzielny warsztat oraz narzędzia dedykowane do prefabrykacji skidów oraz elementów rurociągowych (spooli) ze stali nierdzewnych.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108