English version     Polska wersja

Chemar Rurociągi Sp. z o.o. wykonuje prace montażowe dostarczonych elementów rurociągów (spooli) na obiektach Klienta. Zapewniamy kompletny montaż potwierdzony wymaganymi próbami i testami jakościowymi.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108