English version     Polska wersja

Chemar Rurociągi Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie oceny stanu technicznego rurociągów wysokoprężnych po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy, prognozę ich dalszej pracy, propozycje modernizacyjno - remontowe, opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dla UDT oraz ocenę pracy zamocowań i ich regulację. Diagnostyka prowadzona jest w oparciu o uzgodnioną z Urzędem Dozoru Technicznego procedurą diagnostyczną.

Diagnostyka elementów rurociągowych ma na celu przedłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji o około 120 000 ÷ 130 000 godzin i/lub opracowaniu zaleceń remontowo - naprawczych, których realizacja zapewni bezpieczną eksploatację rurociągu.

Specjaliści biorący udział w pracach diagnostycznych posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w zakresie wykonywanych prac.

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108