English version     Polska wersja

Chemar Rurociągi Spółka z o. o. jest jednym z największych zakładów w Polsce wytwarzającym elementy rurociągów przemysłowych i technologicznych wg indywidualnie opracowanych i uzgodnionych z Klientem warunków technicznych wykonania oraz w zgodności z normą PN-EN 13480, PN-EN 12952 i przepisami dozorowymi WUDT/UC/2003. Posiadane uprawnienia w zakresie technik wytwarzania oraz posiadany certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007) gwarantują spełnienie wymagań naszych Klientów.

Elementy rurociągowe:

 1. Rury proste
 2. Łuki wykonywane na giętarce z podgrzewem indukcyjnym (DN50mm÷DN1000mm)
 3. Łuki wykonywane na giętarkach trzpieniowych (DN15mm÷DN150mm)
 4. Łuki segmentowe
 5. Skidy (moduły procesowe)
 6. Schładzacze
 7. Kształtki rurowe:
  • trójniki
  • czwórniki
  • zwężki redukcyjne
  • Złączki
 8. Kolektory
 9. Kryzy i dysze pomiarowe wraz z obudowami
 10. Króćce pomiarowe
 11. Połączenia kołnierzowe

Elementy rurociągowe są łączone w Spółce w elementy gotowe do montażu na budowie tzw. spoole.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108