English version     Polska wersja

Chemar Rurociągi Spółka z o. o. jest jednym z największych zakładów w Polsce wytwarzającym elementy rurociągów przemysłowych i technologicznych wg indywidualnie opracowanych i uzgodnionych z Klientem warunków technicznych wykonania oraz w zgodności z normą PN-EN 13480, PN-EN 12952 i przepisami dozorowymi WUDT/UC/2003. Posiadane uprawnienia w zakresie technik wytwarzania oraz posiadany certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007) gwarantują spełnienie wymagań naszych Klientów.

Elementy rurociągowe:

 1. Rury proste
 2. Układy rur
 3. Łuki wykonywane na giętarce z podgrzewem indukcyjnym
 4. Łuki wykonywane na giętarkach trzpieniowych
 5. Łuki segmentowe
 6. Schładzacze
 7. Kształtki rurowe:
  • trójniki
  • czwórniki
  • zwężki redukcyjne
 8. Złączki
 9. Dna zaślepiające
 10. Kompensatory
 11. Kolektory
 12. Kryzy i dysze pomiarowe wraz z obudowami
 13. Króćce pomiarowe
 14. Połączenia kołnierzowe

Elementy rurociągowe są łączone w Spółce w elementy gotowe do montażu na budowie tzw. spoole.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00