English version     Polska wersja

W Chemar Rurociągi Sp. z o.o. kryzy pomiarowe wykonywane są wg normy EN-ISO 5167-2:2003.
Natomiast dysze pomiarowe są wykonywane wg normy EN-ISO 5167-3:2003.

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108