English version     Polska wersja

Schładzacze są budowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. jako rurowe z wewnętrznym wkładem osłonowym z króćcem kołnierzowym (lub bez) do zabudowy zespołu wtryskowego w zakresie średnic φ273 ÷  φ813 mm. Wykonywane są według własnej dokumentacji lub na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Klienta. Schładzacze wykonywane są z następujących gatunków materiału:

  • X10CrMoVNb9-1 (P91)
  • X10CrWMoVNb9-2 (P92)
  • 13CrMo4-5
  • 10CrMo9-10
  • 14MoV63

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108