English version     Polska wersja

Łuki gięte

Łuki wykonywane są z rur stalowych węglowych, niskostopowych, stopowych i stali typu duplex i superduplex, bez szwu i ze szwem wzdłużnym. Łuki wykonywane są na giętarce z podgrzewem indukcyjnym lub na giętarkach mechanicznych.

Łuki gięte wykonywane na giętarce z podgrzewem indukcyjnym z płynną regulacją promienia gięcia:

 • Średnica zewnętrzna rury: Dz= 76,1 mm ÷ 1020 mm
 • Kąt gięcia: α = 0,5° ÷ 185°
 • Promień gięcia: R = 250 mm ÷ max 6000 mm (ale R ≥ 2D)
 • Grubość ścianki: g = max. 100 mm

Łuki gięte wykonywane na giętarkach mechanicznych:

 • Średnica zewnętrzna rury: Dz= 10,2 mm ÷ 168 mm
 • Kąt gięcia: α = 0,5° ÷ 180°
 • Promień gięcia: R = 2 D do 600 mm
 • Grubość ścianki: 2,5 mm do 20 mm

Łuki gięte wykonywane są według normy PN-EN 13480, PN-EN 12952.


Łuki segmentowe

Łuki segmentowe wykonywane są z rur ze szwem i bez szwu stalowych, węglowych, niskostopowych, stopowych i stali typu duplex i superduplex.

Zakres stosowania:

 1. Zakres średnic:
  • rur stalowych bez szwu: 108 mm ÷ 508 mm
  • ze szwem wzdłużnym: 508 mm ÷ 2020 mm

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108