English version     Polska wersja

Firma Chemar Rurociągi Spółka z o. o. w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Popytowy System Innowacji — rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert według załączonego wzoru.

Termin składania oferty upływa w dniu 16.12.2022 r. Oferty można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: paulina.kudelska@chemar-piping.pl lub w formie papierowej (osobiście / kurierem) na adres siedziby Zamawiającego.

Załączniki:

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108