English version     Polska wersja

Chemar Rurociągi Sp. z o. o. projektuje, produkuje, dostarcza i montuje kompletne instalacje rurociągowe, elementy rurociągów, zamocowania i zawieszenia.

Elementy rurociągów ciśnieniowych spełniają wymagania norm PN-EN 13480, PN-EN 12952, przepisów dozorowych WUDT/UC/2003, AD 2000-Merkblatt, innych specyfikacji technicznych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru opracowanych indywidualnie i uzgodnionych z Klientem.

Wyroby są produkowane z materiałów ze stali węglowych, stopowych i wysokostopowych, w tym ze stali o strukturze martenzytycznej X10CrMoVNb9-1 (P91) i X10CrWMoVNb9-2 (P92), które są stosowane w układach pracujących w nadkrytycznych parametrach ciśnienia i temperatury pary bloków energetycznych.

Nasze rurociągi wykonujemy również ze stali typu duplex i superduplex.

Wyroby wytwarzane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. są produktami najwyższej światowej jakości, dokumentowanej świadectwami badań.

W procesach produkcyjnych elementów rurociągowych przeprowadzanych w Chemar Rurociągi Spółka z o. o. wyróżnia się następujące grupy operacji:

 1. Cięcie metodą mechaniczną lub termiczną (gazowo lub plazmą).
 2. Kształtowanie plastyczne (np. gięcie rur na giętarce z nagrzewem indukcyjnym na giętarkach trzpieniowych).
 3. Obróbka skrawaniem.
 4. Obróbka powierzchniowa (obróbka strumieniowo-ścierna, szlifowanie).
 5. Obróbka cieplna (normalizacja, odpuszczanie, odprężanie, przesycanie).
 6. Procesy spawalnicze (metody TIG, MIG, MAG; spawanie elektrodą otuloną i automatyczne pod topnikiem).
 7. Nakładanie powłok ochronnych.
 8. Przeprowadzanie badań nieniszczących oraz badań niszczących, tj.:
  • Badania własności mechanicznych.
  • Analizy chemiczne i metalurgiczne.
  • Badania radiograficzne.
  • Badania ultradźwiękowe.
  • Badania magnetyczno – proszkowe.
  • Badania penetracyjne.
  • Badania ciśnieniowe.
  • Badania szczelności.
  • Pomiary długości i kąta.
  • Badanie korozji międzykrystalicznej.
  • Pomiar zawartości ferrytu.

Komputerowe stanowisko do atestacji zamocowań rurociągów pozwala na prowadzenie nastawy i kontroli wytwarzanych zamocowań.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108