English version     Polska wersja

Projektowanie i produkcja zamocowań sięga początku historii zakładu. Początkowo były to pojedyncze opracowania, które stale unowocześniane i modernizowane odpowiadają wymaganemu poziomowi technicznemu w instalacjach rurociągowych. Zebrane są w Katalogu Zamocowań.

W celu łatwiejszej nawigacji w Katalogu Zamocowań Rurociągów elementy zamocowań podzielono na grupy tematyczne oraz rozszerzono typoszereg produkowanych zamocowań.

Wszystkie zamocowania sprężynowe produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. wg dokumentacji własnej podlegają regulacji i atestacji na stanowisku kontrolno–pomiarowym. Na życzenie Klienta do atestu zamocowania sprężynowego może być dołączona charakterystyka wyrobu.

Produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. zamocowania podlegają badaniom jakości w celu potwierdzenia określonych wymagań w postępowaniu opartym na wdrożonym i stosowanym w Zakładzie Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP według norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007) oraz w zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 97/23/WE.

Produkcja Chemar Rurociągi Sp. z o. o. nie jest ograniczona do elementów zamocowań przedstawionych w Katalogu. W Zakładzie produkowane są wszystkie zamocowania ujęte w Katalogu Elementów Rurociągów (KER) Tom IV i Tom VIII oraz zamocowania według indywidualnych rozwiązań Klienta lub według własnych projektów.

Produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. zamocowania pracują w wielu obiektach w kraju i za granicą.

Rodzaje zamocowań i elementów:

 • Obejmy, stopy
 • Wieszaki, stojaki, stoły sprężynowe
 • Zespoły stałonośne
 • Elementy złączne
 • Elementy różne:
  1. Podstawy ślizgowe
  2. Podstawy kulkowe
  3. Belki
  4. Trójosiowe wskaźniki przemieszczeń
  5. Przeguby krzyżakowe
  6. Zaczepy przeciwobrotowe
  7. Wieszaki do zespołów stałonośnych
  8. Sprężyny

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108