English version     Polska wersja

Produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. obejmy i stopy przeznaczone są do zabudowy na rurociągach poziomych i pionowych w zakresie średnic 48,3 do 813 mm. Dostosowane są do pracy w temperaturach 450˚C, 550˚C i 560˚C. Zakres obciążeń do 90 kN.

Wśród tej grupy wyróżnia się:

  • obejmy poziome, karty katalogowe A01÷A06
  • obejmy pionowe, karty katalogowe A07÷A12
  • stopy skręcane poziome, karty katalogowe A13÷A15
  • stopy pionowe, karty katalogowe A16÷A18
  • stopy pionowe wahliwe, karty katalogowe A19÷A24

Dla potrzeb Klienta istnieje możliwość wykonania obejm i stóp na dowolne wymiary i obciążenia, jak również na wyższe temperatury.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00