English version     Polska wersja

Wszystkie wyroby produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. podlegają badaniom jakości przeprowadzanym przez Dział Kontroli Jakości i laboratorium dla sprawdzenia i potwierdzenia, że wymagania techniczne i jakościowe zostały spełnione.

Badania nieniszczące:

  • Radiograficzne (RT)
  • Ultradźwiękowe (UT)
  • Penetracyjne (PT)
  • Magnetyczno - proszkowe (MT)
  • Wizualne (VT)
  • Szczelności: pneumatyczne, hydrauliczne, detektorów cieczowych, pomiary długości i kąta

Badania niszczące:

  • Metalograficzne: makroskopowe i mikroskopowe
  • Własności mechanicznych
  • Analizy składu chemicznego

Próby hydrauliczne


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108