English version     Polska wersja

Produkowane w Chemar Rurociagi Sp. z o. o. elementy złączne służą do połączenia obejm, stóp i innych elementów z zespołami sprężynowymi lub bezpośrednio do konstrukcji.

Wśród tej grupy wyróżnia się:

  • pręty gwintowane, karty katalogowe D01÷D02
  • łączniki, karta katalogowa D03
  • łączniki U, karta katalogowa D04
  • szakle, karta katalogowa D05
  • nakrętki napinające, karta katalogowa D06
  • złączki, karta katalogowa D07
  • przytwierdzenia, karta katalogowa D08
  • uchwyty stropowe, karta katalogowa D09
  • zestawy cięgnowe wykonane w różnych odmianach w zależności od rodzaju zastosowanych elementów i możliwości połączenia z konstrukcją nośną, karty katalogowe D10÷D17

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00