English version     Polska wersja

Produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. wieszaki, stojaki i stoły sprężynowe przystosowane są do pracy jako zawieszenia i podparcia. Elementy sprężynowe wyposażone są w blokady, które służą do blokowania rurociągu podczas montażu i prób wodnych lub do ograniczenia ruchu rurociągu w górę lub dół. Dodatkowo wyposażone są w linijki odblaskowe ze skalą wartości sił i ugięcia sprężyn. Istnieje możliwość regulacji wysokości elementów sprężynowych.

Wśród tej grupy wyróżnia się:

  • wieszaki jednosprężynowe (fn=70, fn=140), karta katalogowa B01
  • wieszaki dwusprężynowe (fn=210), karta katalogowa B02
  • wieszaki dwusprężynowe (fn=280), karta katalogowa B03
  • wieszaki trójsprężynowe (fn=420), karta katalogowa B04
  • wieszaki sprężynowe o małej zmienności siły, karta katalogowa B05
  • stojaki sprężynowe (fn=70, fn=140), karta katalogowa B06
  • stojaki sprężynowe o małej zmienności siły, karta katalogowa B07
  • stoły sprężynowe (fn=70, fn=140), karta katalogowa B08
  • stoły sprężynowe o małej zmienności siły, karta katalogowa B09

Elementy sprężynowe podlegają regulacji i atestacji na stanowisku kontrolno - pomiarowym. Na życzenie Klienta do atestu zamocowania sprężynowego może być dołączona charakterystyka wyrobu.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108