English version     Polska wersja

Produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. elementy różne służą do uzupełnienia konstrukcji zamocowania w elementy ślizgowe, belki, przeguby, jak również tabliczki firmowe rurociągów.

Wśród tej grupy wyróżnia się:

  • podstawy ślizgowe, karta katalogowa E01
  • podstawy kulkowe, karta katalogowa E02
  • belki, karty katalogowe E03÷E05
  • trójosiowe wskaźniki przemieszczeń, karta katalogowa E06
  • przeguby krzyżakowe, karta katalogowa E07
  • tabliczki firmowe, karta katalogowa E08
  • zaczepy przeciwobrotowe, karta katalogowa E09
  • wieszaki do zespołów stało nośnych, karta katalogowa E10
  • sprężyny, karta katalogowa E11

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108