English version     Polska wersja

Produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o. o. zespoły stałonośne ZST-83, karta katalogowa C01, występują w trzech odmianach:

  1. do zawieszeń jednocięgnowych
  2. do zawieszeń dwucięgnowych
  3. do podparć

Zespoły stałonośne wyposażone są w blokady na czas montażu i prób wodnych lub do ograniczenia ruchu rurociągu w górę lub dół. Dodatkowo wyposażone są w linijki odblaskowe.

Zespoły ZST-83 nastawiane są w zakładzie na stanowisku kontrolno - pomiarowym oraz blokowane na czas transportu. Na życzenie Klienta do atestu zamocowania sprężynowego może być dołączona charakterystyka wyrobu.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00