English version     Polska wersja

Kolektory są wykonywane ze stali węglowych oraz stali stopowych.

Wykonywane według indywidualnych warunków dokumentacji technicznej.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00