English version     Polska wersja

Króćce pomiarowe wykonywane są ze stali węglowych lub stopowych.

Króćce dla rurociągów wysokoprężnych są projektowane indywidualnie pod określone parametry pracy wg:

  • Normy PN-EN 13480
  • Normy PN-EN 12952
  • TRD
  • ASME B31.1
  • ASME B31.4
  • Katalogu KER

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108