English version     Polska wersja

Fundusze Europejskie   Unia Eurpejska

Chemar Rurociągi Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku biurowo-socjalno-produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i pozyskanie energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku biurowo-socjalno-produkcyjnego, wymianę oświetlenia, montaż indywidualnych liczników ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1,000,000.00 PLN .

Flaga PL    Wojewdz. Świętkrzyskie

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108