English version     Polska wersja

Mirosław Wiesław Malinowski
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Tel.: +48(41) /367 58 00
E-mail: miroslaw.malinowski@chemar-piping.pl

Jolanta Barbara Piróg
Prokurent
Dyrektor Finansowy

Tel.: +48(41) /367 58 00
E-mail: jolanta.pirog@chemar-piping.pl

Wojciech Wybraniec
Prokurent
Dyrektor Handlowy

Tel.: +48 /603 152 874
E-mail: wojciech.wybraniec@chemar-piping.pl

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 58 00