English version     Polska wersja

Sprawą priorytetową dla firmy Chemar Rurociągi Sp. z o. o. zawsze była najwyższa jakość oferowanych wyrobów i usług.

Już w 1993 roku CHEMAR S.A., jako jeden z trzech pierwszych zakładów w Polsce, wdrożył System Zapewnienia Jakości według normy ISO 9001/EN 29001 i uzyskał Certyfikat zatwierdzony przez TÜV CERT Berlin.

Ówczesny Wydział Rurociągów, a później Zakład Rurociągów Chemar Sp. z o. o. był objęty Systemem Zapewnienia Jakości do 2004 roku.

W 2004 roku został w Spółce opracowany i wdrożony do stosowania własny System Zarządzania Jakością według wymagań normy EN ISO 9001:2000.

W ramach doskonalenia Systemu Zarządzania Spółką w roku 2011 został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ZSZ JŚBHP). Przyznany przez UDT-CERT Certyfikat poświadcza, że Spółka wdrożyła oraz stosuje ZSZ JŚBHP zgodny z normami EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 i Dyrektywą 2014/68/UE.

Zakres certyfikacji: Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa, montaż i serwis urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów, zamocowań, konstrukcji stalowych, diagnostyka instalacji rurociągowych oraz świadczenie usług przemysłowych z uwzględnieniem wymagań Dyrektywy 2014/68/UE.

Urządzenia produkowane według przepisów ASME są wykonywane w oparciu o wycertyfikowany System Zapewnienia Jakości w zakresie budowy kotłów energetycznych i rurociągów ciśnieniowych wg ASME Code Sekcja I i B 31.1 z potwierdzeniem stemplem S.

Spółka posiada również inne certyfikaty i uprawnienia do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów wydane przez UDT i TÜV gwarantujące spełnienie w pełnym zakresie wymagań jakościowych Klientów.

Wykaz certyfikatów i uprawnień:

Lista certyfikatów i uprawnień

Lista Oprócz wymienionych certyfikatów Spółka posiada wiele, wymaganych przepisami, uprawnień kwalifikacyjnych Spółki i personelu, w szczególności dotyczących procesów spawalniczych i technologii gięcia, które są pod stałą kontrolą i są na bieżąco uzupełniane, zapewniając ich aktualność zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami Klientów wynikającymi z realizacji zawartych kontraktów.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108