English version     Polska wersja

Min.Klimatu i Środow.

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku biurowo-socjalno-produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 2,782,776.75 zł.

Woj. Fund. Ochron Środowisk

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108