English version     Polska wersja

W dniu 29.03.2023 r. Chemar Rurociągi Sp. z o.o. podpisał Umowę nr IR-XI-MŚP/VI/839/2023 z Operatorem Systemu Popytowego - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na specjalistyczną usługę doradczą „Opracowanie mapy drogowej - planu transformacji cyfrowej firmy w kierunku Przemysłu 4.0”.

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn.: „Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem usługi jest przygotowanie się Firmy Chemar Rurociągi Sp. z o.o. do procesu zmiany stosowanego systemu zarządzania i wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Termin realizacji: marzec-wrzesień 2023.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108