English version     Polska wersja

Flaga           Godło

W dniu 25 marca 2023 roku Spółka Chemar Rurociągi z siedzibą w Kielcach podpisała umowę nr 2023-W1-0962 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie realizacji projektu pod tytułem:

„OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY NA PRACOWNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE PRACY”

Inwestycja dofinansowana jest środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Całkowita wartość zadania: 240 601,65 zł

Wartość dofinansowania: 192 481,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu poprzez zakup trzech systemów filtrowentylacyjnych posiadających funkcje ograniczające poziom stężenia substancji szkodliwych w powietrzu, które eliminują ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego oraz chorób nowotworowych pracowników, jednocześnie poprawiając komfort pracy.

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108