English version     Polska wersja

Oferowane wyroby i usługi wykonywane są w dbałości o środowisko naturalne, z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Osiągamy to poprzez wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, spełniającego wymagania norm EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 .


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108