English version     Polska wersja

Główną strategią firmy Chemar Rurociągi Sp. z o.o. jest dążenie do zaspakajania potrzeb Klientów poprzez kompleksową realizację kontraktów, począwszy od projektu, poprzez prefabrykację, montaż i uruchomienie oraz nadzór nad eksploatacją z zapewnieniem terminowości i wysokiej jakości wyrobów i usług.

Plany zwiększenia sprzedaży naszych wyrobów w ciągu najbliższych lat wynikające z sytuacji w sektorze energetycznym zmuszają nas do intensywnego powiększenia zdolności produkcyjnych Spółki.

Rozpoczęte inwestycje, jako kontynuacja podjętych działań rozwojowych Spółki, idą w kierunku rozbudowy wybranych gniazd produkcyjnych i unowocześnienie procesów technologicznych.

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108